Archiv novinek

Mechanici seřizovači opět dobyli Prahu

I letos se konala Soutěž v NC programování pořádaná firmou 3E Praha Engineering, a.s. tradičně v prostorách Střední průmyslové školy Na Třebešíně. Letos to byla teprve druhá účast žáků naší školy a opět úspěšná.

V kategorii soutěže zaměřené na ruční programování v tzv. ISO neboli G kódu letos soutěžili Karel Koloničný ze třídy 3MS a jako nová posila týmu Martin Kasala ze třídy 2MS. V kategorii strojního programování pomocí CAM systému soutěžili žáci třídy 4SM Michal Havlíček a Martin Mokroš. 

Projít úspěšně soutěží i letos znamenalo nejen vytvořit několik programů, ať už ručně pomocí řídicího systému Mikroprog nebo prostřednictvím CAM systému HSMWorks. Znamenalo to také zapotit se a prohnat své mozkové buňky nad sadou teoretických úloh, mezi které patřilo zkontrolovat chybně zapsaný program, dlouhý ne méně než čtyři sta řádků a nalézt v něm osm závažných chyb. Tento program bylo také nutno zakreslit na milimetrový papír, aby soutěžící věděli, co vlastně obrábějí. 

Mezi dalšími úkoly byl test všeobecných znalostí z teorie NC a klasického obrábění, kontrola správnosti zakótování dvou strojnických výkresů nebo výpočet chybějících souřadnic na výkresu součásti, aby se tato dala správně naprogramovat.

Takže naši soutěžící byli komplexně prověřeni a také po zásluze náležitě ohodnoceni za své dovednosti a vědomosti.

Konkurence byla velká … Z jedenácti škol z celé České republiky přijelo soutěžit celkem 39 soutěžících.

Zajímají vás výsledky? Tak tady jsou.

V jednotlivcích první místo: V kategorii CAM programování jej získal Michal Havlíček. Dále v jednotlivcích třetí místo: V ručním programování jej získal Karel Koloničný.

A co se týká umístění škol?

Zde se nám podařilo vybojovat druhé místo v CAM programování a třetí místo v ručním programování.

Mohu konstatovat, že naši žáci uspěli velmi dobře, neboť v obou kategoriích se jim povedlo umístit se takzvaně „na bedně“ a v soutěži škol tu naši opět trochu více zviditelnili, protože patřili k žákům jedné ze tří škol, jejichž žáci se vypracovali na první tři místa v soutěži.

Budeme se těšit na další ročník soutěže, kde bychom rádi společně se žáky vyhráli kýženou první cenu – 3D tiskárnu, na kterou jsme i přes lepší výsledky než v loňském roce opět nedosáhli. Možná se to povede v dalším školním roce, kdy chceme celý tým posílit na celkový počet šest soutěžících.

Mgr. Zdeněk Klíma


Poslední změna: 04.04.2017 - 12:00

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.