Archiv novinek

NatTech "Dlouhé Stráně a Velké Losiny"

Ve středu 21. 5. 2014 navštívili  studenti SOŠ Na Hrázi přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně  a ruční papírnu ve Velkých Losinách.  Časově  náročný program exkurze přinesl studentům hodně nových poznatků i zážitků. 

Návštěva vodní elektrárny,  která  je právem přiřazována k 7 největším divům České republiky, díky výbornému průvodci  i  krásnému počasí  příjemně ubíhala. Po zhlédnutí zajímavého filmu o stavbě a provozu elektrárny  nás průvodce zavedl chladným tunelem do  jejich útrob.  Poté autobus  všechny vyvezl k horní nádrži elektrárny, kde nás čekal nádherný výhled na Jeseníky i Praděd. I přes silný vítr se většina studentů odhodlaně vydala na procházku po hrázi a obešla celou horní nádrž. Rozčepýřeni  se rádi schovali před větrem do autobusu a vyrazili jsme směrem Velké Losiny. Před návštěvou  Muzea papíru jsme se všichni posilnili výborným  obědem v restauraci Losín.

Muzeem nás provedla velmi příjemná upovídaná  průvodkyně, která nám neustále něco ukazovala, předváděla, vysvětlovala, objasňovala. Prohlídková trasa muzea procházela autentickými stěžejními pracovišti starobylého provozu výroby ručního papíru, kde na nás na  každém kroku dýchala historie i nostalgie. Zpátky do 21. století nás vrátilo promítání filmu, ve kterém byl detailně  a poutavě zachycen celý výrobní postup ruční výroby papíru. Prohlídku muzea jsme zakončili v obchůdku s rukodělnými výrobky a poté se vydali na zpáteční cestu.

Nezbývá než dodat,  že se exkurze vydařila a poděkovat organizátorům, trpělivému řidiči autobusu i studentům za ukázněnost a projevený zájem.

Ing. Martina Kubalová


Poslední změna: 29.05.2014 - 11:14

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.