Archiv novinek

Odborná exkurze do Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 žáci třídy 1. MS v rámci plánované odborné exkurze navštívili Dolní oblast Vítkovice (DOV) a Návštěvní centrum - Velín VP1 (NKP). Prohlídka vysoké pece byla rezervována s výkladem průvodce, který nejprve žáky seznámil s historií hutní výroby v Ostravě a s významnými osobnostmi, které se o rozmach hutnictví v Ostravě zasloužili. Poté jsme krátkou prohlídkou prošli vysokopecní okruh, kde žáci mohli např. spatřit i koksovací baterie a zařízení na převoz surového železa „VERONIKU“ a na převoz strusky.

Prohlídkový okruh je zaměřen na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic. Zahrnuje unikátní výjezd skipovým výtahem po trase vsázky Vysoké pece a 30-ti min. adrenalinový zážitek na Bolt Tower s možností návštěvy kavárny Bolt Café, kde žáci v 80-ti metrové výšce mohli najít podpis známého atleta Bolta.  Při cestě zpět dolů měli možnost unikátního pohledu do útrob pece, kde viděli princip vyzdívky a unikátní systém chlazení pláště pece. Ve spodní části pece žáci poznali funkci odpichové zátky a bylo jim průvodcem vysvětleno, jak odpich VP probíhal. Rovněž žáci poznali materiál vsázky, švédskou železnou rudu, koks a struskotvorné přísady.  Poté se přesunuli do prostor velínu, odkud celý proces výroby byl řízen a kontrolován. Doba celé prohlídky trvala asi 100 minut.

 

Další částí exkurze byla návštěva „Světa techniky“, kde jsme se zúčastnily předvádění chemických reakcí plynů, vtipně nazvanou Sciente show. Sami byli účastníky pokusů a pohráli si i plynovými efekty používaných na různých koncertních akcích moderních hudebních těles.

 

Poslední akcí byla návštěva 3D kina, kde žáci shlédli dokumentární film „Divoká Afrika“. Měli možnost sledovat cestu vody – nejen její proměny, ale i využití v protikladů plném světadílu.

Exkurze doplnila žákům praktický náhled na problematiku učiva nejen ve strojírenské technologii, ale rovněž i v chemii. 

Ing. Libuše Budínská


Poslední změna: 16.11.2016 - 14:58

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.