Archiv novinek

Protidrogová přednáška

Protidrogová prevence

Problematika drog a drogových závislostí je aktuálním tématem naší současné společnosti. Osvěty o těchto problémech není nikdy dost a to především v období dospívání, které je tak složité. Na jedince působí mnoho okolních faktorů, a právě v době dospívání je tento vliv nejsilnější. Naším společným cílem je právě tuto ohroženou skupinu mimořádně chránit.

V rámci protidrogových přednášek, které naše škola organizuje, se snažíme studentům poskytnout znalosti a postoje podporující zdravý životní styl. Středoškoláci při plánovaných akcích s odborníky hovořili především o možné trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek a o vlastní zodpovědnosti každého z nás. Přítomným studentům předali přednášející informace, jež vybízely nejen k zamyšlení. Dozvěděli se o základních právních normách, vztahujících se k trestní odpovědnosti, ale i informace, jak pomoci těm, kteří pravidelněji s drogami experimentují nebo pravidelně drogy berou.

Jestliže někoho znáte či si sami nevíte rady, nestyďte se a vyhledejte oborníka. Přikládám jednu z možností, KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK. V centru lze využít bezplatné anonymní poradenské a terapeutické služby.   http://www.renarkon.cz/kontaktni-centrum-frydek

Vedoucí centra: Mgr. Libor Menšík

Telefon: 558 628 444

Mobil: 606 694 244

Email: kcfm@renarkon.cz

Facebook: Renarkon, Káčko FM

 

 

V každém z nás je třeba pěstovat právní vědomí a vlastní zodpovědnost ke svému životu, jelikož právě jeho průběh z velké části závisí na naší vlastní ne/vědomosti.

 

Mgr. Šárka Ferfecká


Poslední změna: 16.04.2019 - 14:16

Zpět
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.