Archiv novinek

Soutěž Automechanik Junior 2014

Dne 19.3.2014 se konalo regionální kolo soutěže Moravskoslezského kraje Automechanik Junior 2014. Soutěž pořádala Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov. Účastnilo se jí 15 studentů z našeho regionu. Tato soutěž je určena pro žáky 3. ročníků oboru Automechanik a regionálního kola se mohou zúčastnit všechny školy Moravskoslezského kraje vyučující tento obor. Naši školu zastupoval student 3. ročníku oboru Automechanik Opěla Martin. Pedagogický doprovod a přípravu žáka zajišťoval Bc. Kolčárek Václav, který zároveň vykonával činnost rozhodčího na soutěži.  Soutěž byla náročná nejen na teoretické znalosti, ale i na praktické dovednosti. Obsahem soutěže byl písemný test, který prověřil teoretické znalosti soutěžících, dále pak poznávací část, zaměřená na znalosti části vozidel, součástí, přístrojů a měřidel používaných při opravách automobilů.  Nejobtížnější byla praktická část soutěže, kde soutěžící musel prokázat dovednosti při diagnostikování závad, provádění oprav a seřízení motorových vozidel.

Na prvním místě se jako obvykle umístil žák s pořádající školy -  Krnov, žák naší školy Opěla Martin se umístil v celkovém pořadí na 4. místě a k postupu do celostátního kola mu chybělo pouhých 7 bobů. Vzhledem k tomu, že celkový počet soutěžících byl 15 žáků tak obsazením 4. místa vzorně reprezentoval naší školu, čímž mu tímto děkuji.  

Bc. Václav Kolčárek


Poslední změna: 21.03.2014 - 11:00

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.