Archiv novinek

Soutěž Automechanik Junior 2015

Tradičně, jako již každý rok, se konalo regionální kolo soutěže Moravskoslezského kraje Automechanik Junior 2015. Soutěž pořádala SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, p. o. ve dnech 25. 2. a 26. 2. 2015.  Účastnilo se jí 14 studentů z našeho regionu. Tato soutěž je určena pro žáky 3. ročníků oboru Automechanik a regionálního kola se mohou zúčastnit všechny školy Moravskoslezského kraje vyučující tento obor.

Za naši školu SOŠ Frýdek Místek, p. o. soutěžil student 3. ročníku oboru Automechanik
Kadúch Marian. Přípravu žáka a pedagogický doprovod zajišťoval Bc. Kolčárek Václav, který zároveň na soutěži vykonával činnost rozhodčího. Soutěž byla náročná nejen na teoretické znalosti, ale i na praktické dovednosti. Obsahem soutěže byl písemný test, který prověřil teoretické znalosti soutěžících, dále pak poznávací část, zaměřená na znalosti části vozidel, součástí, přístrojů a měřidel používaných při opravách automobilů.  Nejobtížnější byla praktická část soutěže, kde soutěžící musel prokázat dovednosti při diagnostikování závad, provádění oprav a seřízení motorových vozidel.

Letošní ročník soutěže byl rozložen do 2 dnů. První den byl zaměřen na praktickou část a druhý den na poznávací a testovou část soutěže. Pro zpestření a uvolnění napětí mezi soutěžícími byla rovněž uspořádána soutěž v jízdě na motokáře, která byla soutěžícími velmi kladně hodnocena.

Ubytování soutěžících a rozhodčích bylo na hotelu Pod Kyčmolem, kde soutěžící měli možnost sportovního vyžití a navázání přátelských kontaktů.

Na prvním místě se umístil žák z  pořádající školy SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, p. o. Tomáš Adam s celkovým počtem 365 bodů. Žák naší školy SOŠ Frýdek Místek, p. o. Kadúch Marian se umístil na 2. místě s celkovým počtem 361 bodů, tedy se ztrátou pouhých
4 bodů na vítězné umístění. Tímto mu gratuluji a děkují za vzornou reprezentaci naší školy.  Třetí místo obhájil Peřina Marek z SŠTO Havířov, p. o. s 333 body.

Vzhledem k tomu, že do celostátního kola soutěže Automechanik postupují první dva soutěžící, tak jim přejí hodně úspěchu i v tomto kole.

Pokud mám hodnotit celkovou úroveň soutěže, tak musím konstatovat, že pořádající škola se s tímto úkolem vypořádala velice zdařile jak v organizaci, tak i v zajištění jednotlivých soutěžních disciplín.

Zapsal UOV Bc. Kolčárek Václav 


Poslední změna: 10.03.2015 - 08:21

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.