Archiv novinek

Tandemová výuka v učebně měření

V rámci projektu „Šablony“ proběhla na naší škole dne 6. a 20. 12. 2017 tzv. Tandemová výuka. Při speciálně připravené projektové výuce žáků se výukového procesu zúčastnili také dva pedagogové – jeden z praktického a jeden z teoretického vyučování. Žáci byli v učebně měření seznámeni s teorií měření, s metodami měření a měřidly pro kontrolu délkových rozměrů. V rámci dvou praktických úloh měření na součástech z praxe si žáci, rozděleni do pracovních skupinek po dvou žácích, měli možnost vyzkoušet, jak kontrolovat správně rozměry, zjistit, proč je tato kontrola důležitá z hlediska posouzení kvality výrobků a jak lze zpracovat a hodnotit získaná data z měření i jednoznačně formulovat závěr. Je potěšující, že se žáci s vervou zhostili svých úkolů, zodpovědně přistoupili k plnění dílčích částí a k doplnění zprávy z měření pilně vyhledávali v technické literatuře.

Zúčastnily se skupiny žáků ze tříd: 1. AE s p. Mgr. Svatoplukem Danišem a 1. OZ s p. Jiřím Hruškou.

Ing. Libuše Budinská


Poslední změna: 22.12.2017 - 09:18

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.