Archiv novinek

Technologický den

Dne 20. 1. 2015 skupina studentů tříd 3.SM a 4. SM oboru mechanik seřizovač zúčastnila odborné exkurze v rámci projektu NatTech ve firmách Vacuum service s.r.o.- výroba a servis vakuových vývěv, Ronas s.r.o-nástrojárna a lisovna plastů, Stroza s. r. o-výroba jednoúčelových strojů.

Technologický den byl zaměřen na problematiku využití vakua a podtlaku při technologických operacích jako upínání obrobků, povlakování kovovými a oxidickými povlaky, ochrana před oxidací, výměna nástrojů. Dalším tématem byla automatizace a mechanizace výroby v podnicích s kusovou, malosériovou i velkosériovou výrobou.

Součástí programu byla také přednáška RNDr. Spurného- 3D rentgenová defektoskopie, na které se studenti seznámili s nejnovější technologií nedestruktivního zkoušení materiálu -3D skenování m pomocí rentgenového záření a možnostmi jejího využití např. pro měření hotových výroků a porovnání s 3D modelem vytvořeným v CADU.

Velké poděkování patří panu Ing. Jiřímu Kubáňovi a všem odborníkům, kteří věnovali svůj čas a hluboké odborné znalosti našim studentům.

Ing. Kateřina Konštacká


Poslední změna: 30.01.2015 - 09:41

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.