Archiv novinek

Zpráva o výsledcích soutěže v odborných dovednostech

Ve dnech 11. až 13. 4 2016 uspořádala Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou celostátní soutěž žáků učebního oboru obráběč kovů zaměřenou na soustružení. Tato akce proběhla pod patronací kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Dalšími partnery byly firmy, které sponzorsky zaštítily tuto soutěž.

Vyhlašovatelem této soutěže v odborných dovednostech byl Cech Kovo ČR. Soutěž byla součástí celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašoval Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Soutěž byla organizována Pravidel soutěže zručnosti ve strojírenských oborech Cechu Kovo ČR. Cílem nebylo pouhé porovnání vědomostí a dovedností jednotlivých účastníků, ale především výměna zkušeností z výuky na jednotlivých školách, propagace technických řemesel, posílení postavení a významu středního odborného školství v České republice.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí:

-          Praktická část 1: Výroba součástí dle výkresové dokumentace na univerzálním soustruhu, bodová dotace 75 % bodů, tj. 150 bodů.

-          Praktická část 2: Měření a základní teoretické znalosti – měření součástí a zpracování měřícího protokolu, rozbor uložení a výpočet otáček, bodová dotace 25 % bodů, tj. 50 bodů.

Soutěže Kovo Junior 2016 se zúčastnilo deset dvoučlenných družstev složených z žáků, kteří se v soutěžích v jednotlivých krajích České republiky umístili na prvním a druhém místě. Svoje kraje reprezentovali žáci z 18 škol.

V soutěži družstev se náš žák Václav Vrecko společně s Filipem Bienerem z Vítkovické Střední průmyslové školy umístili na krásném 2. místě. V jednotlivcích náš žák Střední odborné školy Frýdek-Místek, Lískovecká 2089 se umístil na 5. místě.

 

Mgr. Dušan Šmoldas


Poslední změna: 28.04.2016 - 10:53

Zpět
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.