Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se skládají ze Společné části maturit a Profilové části. Ve společné části tě vždy čeká čeština a potom si můžeš zvolit matematiku nebo cizí jazyk.

 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Písemné práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška.

Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.
 

Aktualizované termíny maturitních zkoušek:


Písemné práce 13.4.2023 - Český jazyk a literatura
14.4.2023 - Cizí jazyky (AJ, RJ)
Didaktické testy 2.-4.5.2023 (bude upřesněno MŠMT)
Praktické maturitní zkoušky Mechanik seřizovač - 18.-19.5.2023
Agropodnikání - 15.-19.5.2023
Ústní maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy - 16.-22.5.2023
Mechanik seřizovač - 22.-26.5.2023
Agropodnikání - 22.-26.5.2023
Podnikání - 29.5.-2.6.2023
Bližší informace budou upřesněny.

 

Přihlášení k maturitním zkouškám


Jak na to


Milí maturanti, přihlášky k jarnímu termínu obdržíte ve škole v období 21.11. až 30.11.2022, podepíšete a odevzdáte ZŘ Mgr. Janě Havlíčkové (Lískovecká) nebo Mgr. Martinovi Tumovi (Na Hrázi).

Důležité termíny


Odevzdání přihlášky: 1. 12. 2022

  Image

  Profilová maturitní část


  Profilová část maturit se skládá z povinných zkoušek: Český jazyk a literatura (PP, ÚZ), Cizí jazyk (PP, ÚZ - pro žáky, kteří si vybrali ve společné části), a tří odborných zkoušek. Ústní zkoušky se skládají před maturitní komisí v květnu nebo v září. Maturitní práce budou obhajovány v rámci ústních profilových zkoušek. Ústní zkoušky jsou veřejné, písemné a praktické zkoušky jsou neveřejné. 

   

  Agropodnikání
   


  • Praktická maturitní zkouška nebo maturitní práce
  • Odborné ekonomické předměty
   ústní zkouška
  • Odborné zemědělské předměty
   ústní zkouška
  • Provoz a ekonomika dopravy


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška

   Mechanik seřizovač
    


   • Praktická maturitní zkouška
    naprogramování stroje, zhotovení a seřízení výrobku
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška

   Podnikání
    


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška
    

   co je dobré vědět


   Společná část maturit


   • Abys složil maturitu, musíš úspěšně složit všechny její části. Když neuděláš některou z povinných zkoušek, skládáš opravnou zkoušku právě jen z této jedné zkoušky. Máš na to celkem dva opravné termíny.
   • Totéž platí, pokud jde o celou společnou část. Abys ji úspěšně složil, musíš složit všechny tři její dílčí části. Když u některé zkoušky neuspěješ, konáš opravu pouze z této zkoušky.
   • Zkoušky společné části v řádném termínu se konají vždy přímo u nás na škole. Opravné a náhradní zkoušky se konají ve spádových školách.
   • Abys mohl konat opravnou zkoušku, musíš podat řediteli školy přihlášku, úplně stejně, jako jsi podával k řádnému termínu.
    

   Potřebuješ s něčím poradit?


   Zeptej se svého učitele