Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se skládají ze Společné části maturit a Profilové části. Ve společné části tě vždy čeká čeština a potom si můžeš zvolit matematiku nebo cizí jazyk.

 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Písemné práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška.

Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.
 

Termíny maturitních zkoušek září 2019:


Obor

Písemné práce společné části

Didaktické testy společné části

Praktická zkouška

Obhajoba mat. práce

Ústní zkoušky

MS

2. – 4. 9. 2019

2. – 4. 9.  2019

_

10. 9. 2019

AG, PE

2. – 4. 9. 2019

2. – 4. 9. 2019

10. 9. 2019

10. 9. 2019

PO

2. – 4. 9. 2019

2. – 4. 9. 2019

16. 9. 2019

16. 9. 2019

Obor

MS

 

Písemné práce společné části

10. – 11. 4. 2019

 

Didaktické testy společné části

2. – 3. 5.  2019

 

Praktická zkouška

20. – 22. 5. 2019

 

Obhajoba mat. práce

_

 

Ústní zkoušky

27. – 30. 5. 2019

 

Obor

AG, PE

 

Písemné práce společné části

10. – 11. 4. 2019

 

Didaktické testy společné části

2. – 3. 5.  2019

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

16. – 17. 5. 2019

 

Ústní zkoušky

20. – 23. 5. 2019

 

Obor

PO

 

Písemné práce společné části

10. – 11. 4. 2019

 

Didaktické testy společné části

2. – 3. 5.  2019

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

27. 5. 2019

 

Ústní zkoušky

28. – 31. 5. 2019

 
 

Přihlášení k maturitním zkouškám


Jak na to


Přihlašování probíhá přes třídní učitele. Ve škole dostaneš vygenerovanou přihlášku, kterou vyplníš a odevzdáš třídnímu učiteli. Po předání údajů do databáze Certis vedením školy obdržíš výpis z přihlášky, který překontroluješ a podpisem do protokolu stvrdíš jeho správnost. Protokol podepíšeš do 3. 7. 2019.

  Důležité termíny


  Přihlášku můžeš odevzdat nejpozději do 25. 6. 2019.

   Image

   Profilová maturitní část


   Profilová část maturit se skládá ze tří povinných zkoušek. Zkoušky se konají 10. září 2019 a skládají se před maturitní komisí. Maturitní práce budou obhajovány v rámci ústních profilových zkoušek. Ústní zkoušky (státní i profilové části) jsou veřejné, písemné zkoušky jsou neveřejné.

    

   Agropodnikání


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné ekonomické předměty
    ústní zkouška
   • Odborné zemědělské předměty
    ústní zkouška

   Provoz a ekonomika dopravy


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška

   Mechanik seřizovač


   • Praktická maturitní práce
    naprogramování stroje, zhotovení a seřízení výrobku
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška

   Podnikání


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška
    

   co je dobré vědět


   Společná část maturit


   • Abys složil maturitu, musíš úspěšně složit všechny její části. Když neuděláš některou z povinných zkoušek, skládáš opravnou zkoušku právě jen z této jedné zkoušky. Máš na to celkem dva opravné termíny.
   • Totéž platí, pokud jde o celou společnou část. Abys ji úspěšně složil, musíš složit všechny tři její dílčí části. Když u některé zkoušky neuspěješ, konáš opravu pouze z této zkoušky.
   • Zkoušky společné části v řádném termínu se konají vždy přímo u nás na škole. Opravné a náhradní zkoušky se konají ve spádových školách.
   • Abys mohl konat opravnou zkoušku, musíš podat řediteli školy přihlášku, úplně stejně, jako jsi podával k řádnému termínu.
    

   Potřebuješ s něčím poradit?


   Zeptej se svého učitele