Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se skládají ze Společné části maturit a Profilové části. Ve společné části tě vždy čeká čeština a potom si můžeš zvolit matematiku nebo cizí jazyk.

 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Písemné práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná práce a ústní zkouška.

Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.
 

Termíny maturitních zkoušek - podzimní období 2020:


Obor

Didaktické testy společné části

Praktická zkouška

Obhajoba mat. práce

Ústní zkoušky

 

MS

1. – 4. 9.  2020

28. 8. 2020

_

9. 9. 2020

 

AG, PE

1. – 4. 9.  2020

 

PO

1. – 4. 9.  2020

15. 9. 2020

 

Obor

MS

 

Písemné práce společné části

10. – 11. 4. 2019

 

Didaktické testy společné části

2. – 3. 5.  2019

 

Praktická zkouška

20. – 22. 5. 2019

 

Obhajoba mat. práce

_

 

Ústní zkoušky

27. – 30. 5. 2019

 

Obor

AG, PE

 

Písemné práce společné části

10. – 11. 4. 2019

 

Didaktické testy společné části

2. – 3. 5.  2019

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

16. – 17. 5. 2019

 

Ústní zkoušky

20. – 23. 5. 2019

 

Obor

PO

 

Písemné práce společné části

10. – 11. 4. 2019

 

Didaktické testy společné části

2. – 3. 5.  2019

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

27. 5. 2019

 

Ústní zkoušky

28. – 31. 5. 2019

 

Obor

MS

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

27. - 29. 4. 2020

 

Obhajoba mat. práce

_

 

Ústní zkoušky

10. 9. 2019

 

Obor

AG, PE

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

18. - 22. 5. 2020

 

Ústní zkoušky

18. - 22. 5. 2020

 

Obor

PO

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

 
 

Ústní zkoušky

16. 9. 2019

 

Obor

MS

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

27. - 29. 4. 2020

 

Obhajoba mat. práce

_

 

Ústní zkoušky

25. - 29. 5. 2020

 

Obor

AG, PE

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

18. - 22. 5. 2020

 

Ústní zkoušky

18. - 22. 5. 2020

 

Obor

PO

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

 
 

Ústní zkoušky

 

 

Obor

MS

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

27. - 29. 4. 2020

 

Obhajoba mat. práce

_

 

Ústní zkoušky

25. - 29. 5. 2020

 

Obor

AG, PE

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

18. - 22. 5. 2020

 

Ústní zkoušky

18. - 22. 5. 2020

 

Obor

PO

 

Písemné práce společné části

8. 4. 2020
30. 4. 2020

 

Didaktické testy společné části

4. – 6. 5.  2020

 

Praktická zkouška

 

Obhajoba mat. práce

 
 

Ústní zkoušky

 

 
 

Přihlášení k maturitním zkouškám


Jak na to


Milí maturanti, vygenerovanou přihlášku jste obdrželi e-mailem. Vytiskněte si ji, zkontrolujte správnost a doplňte chybějící údaje - RČ, datum, podpis. Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve škole Mgr. Janě Havlíčkové (Lískovecká) nebo Mgr. Martinovi Tumovi (Na Hrázi). V případě naší nepřítomnosti můžete přihlášku zanechat na sekretariátě. Další možností je poslat přihlášku poštou. 

Důležité termíny


Odevzdání přihlášky: 24. 7. 2020
Odevzdání Protokolu o převzetí přihlášky: 31. 7. 2020

  Image

  Profilová maturitní část


  Profilová část maturit se skládá ze tří povinných zkoušek. Zkoušky se skládají se před maturitní komisí v květnu nebo v září. Maturitní práce budou obhajovány v rámci ústních profilových zkoušek. Ústní zkoušky (státní i profilové části) jsou veřejné, písemné zkoušky jsou neveřejné. Sdělení ředitele o průběhu maturitní zkoušky v roce 2020 naleznete zde.

   

  Agropodnikání
   


  • Maturitní práce
   vypracování mat. práce a obhajoba
  • Odborné ekonomické předměty
   ústní zkouška
  • Odborné zemědělské předměty
   ústní zkouška

  Provoz a ekonomika dopravy


  • Maturitní práce
   vypracování mat. práce a obhajoba
  • Odborné předměty I
   ústní zkouška
  • Odborné předměty II
   ústní zkouška

  Mechanik seřizovač
   


  • Praktická maturitní zkouška
   naprogramování stroje, zhotovení a seřízení výrobku
  • Odborné předměty I
   ústní zkouška
  • Odborné předměty II
   ústní zkouška

  Podnikání
   


  • Maturitní práce
   vypracování mat. práce a obhajoba
  • Odborné předměty I
   ústní zkouška
  • Odborné předměty II
   ústní zkouška
   

  Maturitní okruhy ke stažení


   

  Podnikání

  Agropodnikání

  Provoz a ekonomika dopravy

  Mechanik seřizovač

   

  co je dobré vědět


  Společná část maturit


  • Abys složil maturitu, musíš úspěšně složit všechny její části. Když neuděláš některou z povinných zkoušek, skládáš opravnou zkoušku právě jen z této jedné zkoušky. Máš na to celkem dva opravné termíny.
  • Totéž platí, pokud jde o celou společnou část. Abys ji úspěšně složil, musíš složit všechny tři její dílčí části. Když u některé zkoušky neuspěješ, konáš opravu pouze z této zkoušky.
  • Zkoušky společné části v řádném termínu se konají vždy přímo u nás na škole. Opravné a náhradní zkoušky se konají ve spádových školách.
  • Abys mohl konat opravnou zkoušku, musíš podat řediteli školy přihlášku, úplně stejně, jako jsi podával k řádnému termínu.
   

  Potřebuješ s něčím poradit?


  Zeptej se svého učitele