Organizace školního roku


Nejdůležitější termíny školního roku 2020/21


Září


Dokumenty


 • Zahájení školního roku - pondělí 1. září 2020
 • Adaptační kurzy
 • Opravné maturitní zkoušky
 • Opravné závěrečné zkoušky
 • 28. 9. - Den české státnosti

Říjen


 • 28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. - 30. 10. - Podzimní prázdniny

Listopad


 •   4. 11. - Den otevřených dveří
 • 10. 11. - Pedagogická rada - Lískovecká, třídní schůzky pracoviště Lískovecká
 • 11. 11. - Pedagogická rada - Na Hrázi, třídní schůzky pracoviště Na Hrázi
 • 17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii

Prosinec


 •   9. 12. - Den otevřených dveří
 • 23. 12. - 3. 1. - Vánoční prázdniny
 • 24. 12. - Štědrý den
 • 25. 12. - 1. svátek vánoční
 • 26. 12. - 2. svátek vánoční

Leden


 •   1. 1. - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
 • 25. 1. - Pedagogická rada - Lískovecká
 • 25. 1. - Pedagogická rada - Na Hrázi
 • 28. 1. - Vysvědčení, konec prvního pololetí
 • 29. 1. - Pololetní prázdniny

Únor


 • 15. 2. - 19. 2. - Lyžařský kurz pro žáky 1. ročníků

Březen


 • 1. 3. - 5. 3. - Jarní prázdniny

Duben


 •   1. 4. - Velikonoční prázdniny
 •   2. 4. - Velký pátek
 •   5. 4. - Velikonoční pondělí
 • 14. 4. - třídní schůzky - obě pracoviště
 • Vysvědčení maturitních tříd

Květen •   1. 5. - Svátek práce
 •   8. 5. - Den vítězství
 • 17. - 28. 5. - Souvislá praxe třídy 3.AP
 • 18. 5. - Pedagogická rada tříd k maturitním zkouškám - obě pracoviště
 • 24. - 28. 5. - Letní výcvikový kurz
 • 27. 5. - Pedagogická rada třídy 3.AE k závěrečným zkouškám
 • 31. 5. - Pedagogická rada třídy 3.OP k závěrečným zkouškám
 • Maturitní zkoušky, písemná část společné části
 • Maturitní zkoušky, didaktické testy
 • Maturitní zkoušky, praktická část
 • Maturitní zkoušky, ústní část společné části

Červen


 •   9. 6. - Pedagogická rada tříd k závěrečným zkouškám Na Hrázi
 • 10. 6. - Pedagogická rada třídy 3.OZ k závěrečným zkouškám
 •   8. 6. - Pedagogická rada třídy 3.FZ k závěrečným zkouškám
 • 17. - 30. 6. - Souvislá praxe třídy 2.FZ
 • 24. 6. - Pedagogická rada - Na Hrázi
 • 28. 6. - Pedagogická rada - Lískovecká
 • 30. 6. - Ukončení školního roku, předání vysvědčení
 • Maturitní zkoušky, ústní část společné části
 • Písemné závěrečné zkoušky
 • Ústní závěrečné zkoušky

Červenec - srpen


 • 1. 7. - 31. 8. - Hlavní prázdniny
 • 5. 7. - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. 7. - Den upálení mistra Jana Husa