Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

In Aktuální projekty by Radomír Kulhánek

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – INTERREG SK-CZ            mapa stránek

Naše škola se dne 28. 7. 2020 zapojila do projektu s názvem „Zvýšení úrovně odborného vzdělávání pro potřeby trhu práce prostřednictvím přeshraniční spolupráce středních odborných škol“. Tento projekt vychází z operačního programu Interreg V-A Slovenská republika- Česká republika 2014-2020 a je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje.
Vedoucím partnerem se stala Střední odborná škola strojírenská Povážská Bystrica a naše škola se stala hlavním přeshraničním partnerem.

Cílem projektu je:
1. zvýšení úrovně a kvality odborného vzdělávání v oblasti svařování kovů a CNC obrábění,
2. vytvoření společných vzdělávacích programů,
3. vytvoření stabilního přeshraničního partnerství,
4. zmírnění nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v rámci Trenčianského a Moravskoslezského kraje.

Postup při naplňování cílů:
– Sladění vzdělávání jednotlivých škol s ohledem na potřeby trhu práce a vytvoření společných výukových materiálů.
– Realizace školení pro učitele a žáky vedoucí k zvýšení kvality znalostí a kompetencí.
– Nákup moderního zařízení.
– Realizace výměnných pobytů a soutěží.
– Vytvoření sítě středních odborných škol a zaměstnavatelů, zabývajícími se svařováním kovů a CNC obráběním.

Mgr. Eduard Boščík