Národní plán obnovy (NPO)

In Aktuálně, Aktuální projekty, Novinky by Radomír Kulhánek

Národní plán obnovy (NPO)

je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.
MŠMT má na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponenty, ze kterých obdrží peníze i naše škola:

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Škola obdrží prostředky na:
a) digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí
b) mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů

Škola obdrží finanční prostředky na:
3.2.3 Doučování žáků škol

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.