UchazečZobrazit menu

Zemědělec - farmář - Lesní mechanizace

41-51-H/01 Zemědělec - farmář - Lesní mechanizace

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Určeno pro: chlapce, dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem

Uplatnění absolventů:

 • ve státních a soukromých firmách zaměřených na zemědělskou prvovýrobu a lesní hospodářství

 • ve službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat

 • obsluha a údržba zemědělské a lesnické techniky

 • jako obchodník se zemědělskými produkty a potravinářskými výrobky, prodejce služeb v zemědělství

 • samostatná podnikatelská činnost v oblastech rostlinné, živočišné a lesnické výroby 

Charakteristika oboru:

 • absolvent má základní znalosti v oblastech zemědělství – zpracování a příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň a úprava plodin, přeprava materiálu, krmení a ošetřování hospodářských zvířat

 • obor připravuje žáky pro kvalifikované provádění prací v ochraně, zakládání a pěstování lesa, těžbě a soustřeďování dříví, druhování, manipulaci, dopravě
  a ochraně dříví

Součástí výuky je získání:

 • řidičského oprávnění skupiny B, C, T

 • V rámci tohoto učebního oboru může žák získat kvalifikaci pro přibližování dříví UKT, SLKT, VNAD a pro práce s hydraulickou rukou. Dále může získat kvalifikaci pro obsluhu vyvážecí soupravy, motorové pily a křovinořezu.
 • Žáci mohou navštěvovat kurz obsluhy sklízecí mlátičky a řezačky, kurz práce se stroji v rostlinné výrobě

Možnost dalšího vzdělávání:

 • získání maturitní zkoušky v nástavbovém studiu na naší škole

Zdravotní požadavky:

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán - 2016/2017  -  ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVP  -  ke stažení zde (.pdf)
 
Zemědělec - farmář se zaměřením na lesní mechanizaci - Dodatek k ŠVP č. 2 (.pdf)
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.