UchazečZobrazit menu

Strojní mechanik - zkrácené studium

23-51- H/01 Strojní mechanik

ŠVP Zámečník – zkrácené studium

Základní údaje:

Délka přípravy: 1 rok

Určeno pro:

chlapce i dívky
Podmínky pro přijetí:

úspěšné ukončení tříletého učebního oboru nebo úspěšné ukončení čtyřletého maturitního oboru,
potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor

Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Forma studia: denní studium

Uplatnění absolventů:

  • na pozicích zámečník, svářeč, údržbář či montér ve všech průmyslových, ale i neprůmyslových oblastech

Charakteristika oboru:

  • absolvent má základní znalosti v kovoobrábění
  • technologie ručního i strojního obrábění, obrábění na klasických obráběcích strojích i na strojích typu CNC
  • kontrola a měření obrobků klasickými i speciálními měřidly
  • v rámci teoretické odborné přípravy absolvuje žák strojírenské předměty technologického i konstrukčního charakteru
  • v rámci odborného praktického výcviku se žáci naučí ručnímu zpracování materiálů, strojnímu obrábění, montáži a údržbě vybraných strojů a zařízení včetně ocelových konstrukcí

Získané kvalifikace:

  • svářečský průkaz pro svařování el. obloukem (ZK 135 W01)
Odbornost je jistota uplatnění.