UchazečZobrazit menu

Zahradník - zkrácené studium

23-52- H/01 Zahradník

ŠVP Zahradník – zkrácené studium

Základní údaje:

Délka přípravy: 1 rok

Určeno pro:

chlapce i dívky
Podmínky pro přijetí:

úspěšné ukončení tříletého učebního oboru nebo úspěšné ukončení čtyřletého maturitního oboru,
potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor

Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem
Forma studia: denní studium

Uplatnění absolventů:

  • ve státních a soukromých zahradnických firmách

  • odborné práce v tvorbě, údržbě areálů a interiérů podniků, v péči o městskou zeleň, údržbě historických parků a zahrad, v okrasných školkách a sklenících

  • jako zahradník ve všech zahradnických výrobních podnicích při pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách

  • práce v květinových síních, zahradnických hypermarketech a velkoskladech květin

  • samostatná podnikatelská činnost v oblastech zahradnictví, údržby zeleně, péče o alejové stromy

Charakteristika oboru:

  • absolvent je schopen prakticky využívat znalosti o sortimentu zahradnických rostlin, používaných strojů a zařízení, technologických postupů, podle projektu realizuje sadové úpravy a zahradní stavby dle estetických zásad

  • zná základní technologické postupy při pěstování hlavních druhů ovoce, zeleniny a školkařského materiálu

  • ovládá obsluhu mechanizačních prostředků a technologických zařízení včetně jejich údržby a drobných oprav

  • dle zájmu možno absolvovat specializační kurzy – aranžování, obsluha malé mechanizace

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.