UchazečZobrazit menu

Praxe

Pracoviště na ul. Křižíkova a Revoluční

Na obou pracovištích školy probíhá odborný výcvik a praktické vyučování u všech strojírenských a dopravních oborů nabízených naši školou.

Žáci během studia navštěvují prostory našich dílen, kde získávají a osvojují si odborné vědomosti a dovednosti za přítomnosti zkušených učitelů. (vzhled dílen a vybavení jsou zachyceny v sekci virtuální prohlídka)

Po probrání tematických celků žáci odcházejí na smluvní pracoviště, kde dochází k uplatňování a prohlubování získaných vědomostí a dovedností.

Smluvní pracoviště nabízejí žákům možnost seznámit se s nejnovějšími technologiemi, aktivně se zapojit do výrobního procesu, a tím se dokonale připravit na svou zvolenou profesi. Po ukončení studia nachází žáci snadnější uplatnění v oboru a některým je nabídnutá pracovní pozice přímo na smluvním pracovišti.

Za kvalitně odvedenou práci žáci získávají každý měsíc finanční odměnu, která je také významnou motivací pro sebezdokonalování.

Seznam smluvních pracovišť strojírenských oborů zde (.pdf).

Seznam smluvních pracovišť dopravních oborů zde (.pdf).

 

Pracoviště Na Hrázi

Praktický výcvik žáků učebních oborů probíhá v týdenních cyklech, které se pravidelně střídají s týdenními cykly teoretického vyučování. Praktický výcvik žáků studijních oborů probíhá dle rozvrhu, který se přizpůsobuje období, ve kterém probíhají hlavní zemědělské práce. Praktický výcvik se dle vyučovaného oboru koná v dílnách školy, na školním pozemku a na školníchpracovištích. Při této výuce žáci využívají školní techniku, na které se učí ovládání strojů a zařízení, údržbu, opravy, práce na poli apod. Žáci vyšších ročníků vykonávají individuální praxi naškolních pracovištích. Pro informaci žáků o novinkách a trendech vývoje zemědělské výroby jsou do výuky zahrnuty četné exkurze ve výrobních podnicích, návštěvy veletrhů a výstav zemědělské techniky.

Školní pracoviště jsou zemědělské, lesnické, opravárenské a dopravní podniky, které umožňují ve svých provozech výuku žáků pod dohledem učitele odborného výcviku nebo instruktora. Tyto podniky úzce spolupracují s naší školou, umožňují žákům se seznámit s moderní technikou, s provozem a velice často jim nabízejí po ukončení studia pracovní uplatnění.

Naše nejvýznamnější školní pracoviště - pracoviště Na Hrázi:

1) Beskyd Agro a.s. Palkovice - http://www.beskydagro.cz/ 

  • živočišná výroba:

farma Skalice - chov skotu

farma FM Bahno - chov drůbeže

  • rostlinná výroba:

středisko Palkovice polní práce, zeměd.mechanizace

sušička Palkovice- sklad zrnin, výroba krmných směsí

  • zahradnictví - Lysůvky - práce v zahradnictví, sklenících

2) Jízdárna Míček - Frýdek-Místek - chov koní

3) PAINT HORSE - Kozlovice - chov koní - www.painthorse.cz

4) H.A.S. spol. s r.o. - Frýdek-Místek - nákladní doprava, logistika, diagnostika - www.has-cs.cz

5) ČSAD Frýdek-Místek a.s. - dopravní podnik

6) Libor Janečka, soukromý zemědělec - Chlebovce - pěstování brambor

7) DV Polanka - Ostrava - Polanka - zemědělská společnost

8) Opavská lesní, a.s. - Bílá - práce  lese (těžba dřeva, výsadba stromků atd.)

9) FM Proles CZ - Frýdek-Místek - práce v lese - www.fmproles

10) Vítkovská zemědělská s.r.o. Klokočov - přibližování dřeva s koňmi 

11) BAUMAX ČR, s.r.o. (pobočka Frýdek-Místek - Místek)

 

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.