UchazečZobrazit menu

Teorie

Pracoviště  Lískovecká 2089

Teoretická výuka probíhá ve 29 učebnách, laboratoř jakosti a metrologie je ve Válcovnách plechu, protože je využívaná žáky pro měření i v odborném výcviku. Deset učeben je specializováno pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků,  jsou vabaveny IT technikou.

Součástí školy je školní jídelna, kde je zajištěn pitný režim po celý den. Ve škole je bufet, žáci mohou o přestávce využívat učebnu ICT s přístupem na internet, stolní fotbal, knihovnu, číst denní tisk, který dostávají zdarma. Žáci mohou využívat školní posílovnu nebo navštěvovat kroužek Systém počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.

Pracoviště Na Hrázi 

Teoretická výuka probíhá ve čtrnácti učebnách, z nichž je 11 odborných pro výuku těchto předmětů:

 • informační a komunikační technologie
 • technika administrativy
 • chov zvířat
 • pěstování rostlin
 • motorová vozidla
 • stroje a zařízení
 • německý jazyk
 • anglický jazyk
 • český jazyk
 • přírodovědné předměty (labaratoř)
 • zahradnictví

Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem, pět z nich navíc i vizualizérem, a v 10 těchto učebnách je nainstalovaná interaktivní dotyková tabule SMART.

Součástí školy je školní jídelna, kde je zajištěn pitný režim po celý den. Ve škole je bufet, žáci mohou o přestávce využívat učebnu ICT s přístupem na internet, odpočinkový prostor ve vestibulu školy se stolním fotbalem, knihovnu, číst denní tisk, který dostávají zdarma. Žáci mohou využívat školní posilovnu nebo si mohou vybrat mimoškolní aktivity v rámci široké nabídky různých kroužků.

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.