UchazečZobrazit menu

Informace

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

!!! Platí pouze pro již přihlášené uchazeče k přípravným kurzům. !!!

Milí zájemci o studium v maturitních oborech naší školy,

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky se konají ve dnech 3. - 4. 4. 2019 vždy od 15:00 do 16:40 na pracovišti Lískovecká 2089, Frýdek-Místek.

3. 4. 2019 - Český jazyk a literatura

4. 4. 2019 - Matematika

Na Váš zájem se těší učitelé SOŠ Frýdek-Místek.

 

!!! NOVÉ !!!     Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020       !!! NOVÉ !!!

 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020

   Výsledky 2. kola přijímacího řízení:   

  

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020  

       Obecné informace k přijímacímu řízení    

Další informace k příjímacímu řízení:   http://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020

  • Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Další informace o  Jednotné přijímací zkoušce 2019 zjistíte na  www.cermat.cz.

Ilustrační testy:          rok 2018            rok 2017              Ověřování JPZ v letech  2015 a 2016

Vaše dotazy ohledně přihlášek, přijímacího řízení a studia zodpoví RNDr. Jitka Filipcová, tel. 555 530 650, mobil. 603 562 707, e-mail:  filipcova@sosfm.cz.

 

Seznamy přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

!!!  Další postup:  !!!

1.       Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

2.       Přijatému uchazeči začíná následujícím dnem po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 30. 04. 2019.

Rozhodne-li se uchazeč odevzdat zápisový lístek na jinou školu, prosíme o sdělení této skutečnosti na  sosfm@sosfm.cz nebo telefonicky na 555 530 617. Uvolníte tím místo pro dalšího nepřijatého uchazeče.

3.       Není-li uchazeč přijat:

  • Může si zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy 02. 05. 2019. Nevyzvednutá rozhodnutí budou 02. 05. 2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče. 
  • Nepřijatým uchazečů doporučujeme kontaktovat vedení školy (RNDr. Filipcová – 555 530 650) a domluvit se na dalším postupu.
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.