UchazečZobrazit menu

Strojní mechanik

23-51-H/01 Strojní mechanik

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Určeno pro: chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem

Uplatnění absolventů:

  • na pozicích zámečník, svářeč, údržbář či montér ve všech průmyslových, ale i neprůmyslových oblastech

Charakteristika oboru:

  • absolvent má základní znalosti v kovoobrábění
  • technologie ručního i strojního obrábění, obrábění na klasických obráběcích strojích i na strojích typu CNC
  • kontrola a měření obrobků klasickými i speciálními měřidly
  • v rámci teoretické odborné přípravy absolvuje žák strojírenské předměty technologického i konstrukčního charakteru
  • v rámci odborného praktického výcviku se žáci naučí ručnímu zpracování materiálů, strojnímu obrábění, montáži a údržbě vybraných strojů a zařízení včetně ocelových konstrukcí
  • ve 2. ročníku je do výuky zařazen kurz ručního svařování elektrickýmobloukem v ochranné atmosféře a kurz řezání kyslíkem

Získané kvalifikace:

  • svářečský průkaz pro svařování el. obloukem (ZK 135 W01)

Možnosti dalšího vzdělávání:

  • získání maturitní zkoušky v nástavbovém studiu na naší škole

Zdravotní požadavky:

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán - 2016/2017 ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVP 2016/2017 ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVP Strojní mechanik (býv. Zámečník) (.pdf)

Zámečník - Dodatek k ŠVP č. 2 (.pdf)

Strojní mechanik - Dodatek k ŠVP č. 1 (.pdf)

Odbornost je jistota uplatnění.