UchazečZobrazit menu

Zahradník

41-52-H/01 Zahradník

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Určeno pro: chlapce, dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem

Uplatnění absolventů:

  • ve státních a soukromých zahradnických firmách

  • odborné práce v tvorbě, údržbě areálů a interiérů podniků, v péči o městskou zeleň, údržbě historických parků a zahrad, v okrasných školkách a sklenících

  • jako zahradník ve všech zahradnických výrobních podnicích při pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách

  • práce v květinových síních, zahradnických hypermarketech a velkoskladech květin

  • samostatná podnikatelská činnost v oblastech zahradnictví, údržby zeleně, péče o alejové stromy

Charakteristika oboru:

  • absolvent je schopen prakticky využívat znalosti o sortimentu zahradnických rostlin, používaných strojů a zařízení, technologických postupů, podle projektu realizuje sadové úpravy a zahradní stavby dle estetických zásad

  • zná základní technologické postupy při pěstování hlavních druhů ovoce, zeleniny a školkařského materiálu

  • ovládá obsluhu mechanizačních prostředků a technologických zařízení včetně jejich údržby a drobných oprav

  • dle zájmu možno absolvovat specializační kurzy – aranžování, obsluha malé mechanizace

Možnost dalšího vzdělávání:

  • získání maturitní zkoušky v nástavbovém studiu na naší škole

Zdravotní požadavky:

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán - 2016/2017 ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVPke stažení zde (.pdf)

Zahradník - Dodatek k ŠVP č. 2 (.pdf)

 

Odbornost je jistota uplatnění.