UchazečZobrazit menu

Zemědělec - farmář

41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Určeno pro: chlapce, dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem

Uplatnění absolventů:

  • ve státních a soukromých firmách zaměřených na zemědělskou prvovýrobu

  • ve službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat

  • obsluha a údržba zemědělské techniky

  • jako obchodník se zemědělskými produkty a potravinářskými výrobky, prodejce služeb v zemědělství

  • samostatná podnikatelská činnost v oblastech rostlinné a živočišné výroby (samostatně hospodařící rolník)

Charakteristika oboru:

  • absolvent má základní znalosti v oblastech zemědělství – zpracování a příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň a úprava plodin, přeprava materiálu, krmení a ošetřování hospodářských zvířat

Součástí výuky je získání:

  • řidičského oprávnění skupiny B, C, T

  • Žáci mohou navštěvovat kurz obsluhy sklízecí mlátičky a řezačky, kurz práce se stroji v rostlinné výrobě

Možnost dalšího vzdělávání:

  • získání maturitní zkoušky v nástavbovém studiu na naší škole

Zdravotní požadavky:

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán - 2016/2017 ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVP  -  ke stažení zde (.pdf)

Zemědělec - farmář - Dodatek k ŠVP č. 2 (.pdf)

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.