Efektivní využití šablon na SOŠ F-M

In Ukončené projekty by sos_frydek_mistek

Název projektu: Efektivní využití šablon na SOŠ ve Frýdku-Místku
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006148
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Délka trvání projektu: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2019
Celkové způsobilé náklady projektu: 1 305 350 Kč

Cílová skupina

  • Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.
  • Žáci středních škol.

Aktivity projektu

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8, 16, 24 a 80 hodin
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • Tandemová výuka na SŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem