Erasmus +

In Ukončené projekty by sos_frydek_mistek

Přehled realizovaných mobilit žáků v rámci odborného vzdělávání

Číslo projektu Název projektu

 

Partner projektu

 

Popis aktivit

 

Počet podpořených žáků

 

2015-1-SK01-KA102-008726(2015/2016) Nadobúdanie nových kompetencií a zručnosti žiakov formou duálného vzdelávania a prípravy v krajinách EÚ Střední odborná škola lesnická, Tvrdošín – Obsluha sklízecí mlátička
– Diagnostika zemědělské techniky
– Zpracování kovů za tepla
6
2016-1-CZ01-KA102-023292(2016/2017) Do Evropy: získávání odborných kompetencí žáků v zemích Střední odborná škola lesnická, Tvrdošín – Obsluha křovinořezu
– Obsluha motorové pily
– Obsluha hydraulické ruky
8
2016-1-SK01-KA102-022462(2016/2017) Získavanie špeciálnych odborných zručností žiakov v krajinách EÚ Střední odborná škola lesnická, Tvrdošín – Obsluha sklízecí mlátička
– Diagnostika zemědělské techniky
– Zpracování kovů za tepla
6
2017-1-CZ01-KA102-034751 Do Evropy: získávání odborných kompetencí žáků v zemích EU 2 Střední odborná škola lesnická, Tvrdošín Střední odborná škola zahradnická, Piešťany – Obsluha motorové pily
– Obsluha hydraulické ruky
– Ošetření ovocných dřevin
– Pěstování léčivých rostlin
– Ošetřování révy vinné
Sváleno v pozici náhradníka
2017-1-SK01-KA116-035240(2017/2018) Rozšírenie kompetencií budúcich absolventov v krajinách EÚ Střední odborná škola lesnická, Tvrdošín – Obsluha sklízecí mlátička
– Diagnostika zemědělské techniky
– Zpracování kovů za tepla
4