Šablony na podporu vzdělávání na SOŠ FM

In Ukončené projekty by Jana Hradilová

Naše škola je zapojena do projektu Šablony na podporu vzdělávání na SOŠ FM, který trvá od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 a je určen pedagogickým pracovníkům středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a žákům středních škol.

Aktivity projektu:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Školní kariérový poradce
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemová výuka na SŠ
 • Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
 • Klub pro žáky SŠ (čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce, klub občanského a demokratického myšlení)
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem