Zřízení jazykové učebny, obnova vybavení…

In Ukončené projekty by sos_frydek_mistek

Naše škola realizuje v průběhu roku 2018 projekt s názvem Zřízení jazykové učebny, obnova vybavení učebny pro programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ Frýdek-Místek, reg.č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006164.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Předmětem projektu je zkvalitnit zázemí v odborné učebně programování CNC strojů její modernizací, vybudovat novou – vysoce moderní učebnu cizích jazyků a zajistit bezbariérový přístup na pracovišti Na Hrázi. Projekt je realizován zejména z důvodu zastaralosti stávajících strojů – učebních pomůcek a nízké kapacity stávajících jazykových učeben.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na SOŠ Frýdek-Místek a tím i zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích. Tohoto cíle bude dosaženo modernizací vybrané infrastruktury SOŠ Frýdek-Místek.

Mezi výstupy a výsledky projektu patří:

  • 1 zmodernizovaná učebna programování CNC strojů (pracoviště na ul. Lískovecká)
  • 1 nově vybudovaná jazyková učebna s moderními učebními pomůckami a nábytkem (pracoviště ul. Na Hrázi)
  • Bezbariérový přístup – pracoviště na ul. Na Hrázi

Realizací projektu dojde ke zvýšení úrovně jazykové vybavenosti žáků a zvýšení odbornosti při programování CNC strojů napříč strojírenskými i zemědělskými obory.