VeřejnostZobrazit menu

Informace o stravování žáků

Stravování na SOŠ, FM – jídelna Lískovecká 2089

Stravování v jídelně SOŠ na ul. Lískovecká bude umožněno žákům po vyzvednutí stravovací karty (vratné-při ztrátě karty  hradí žák 130,- Kč) a nabití karty libovolnou částkou v pokladně školy u p. Bačové (např. 400,- Kč, 500 Kč) nebo zasláním libovolné částky na účet školy: 

č.ú.      107-5481700237/0100           

VS-uvádějte rodné číslo žáka, do poznámky uveďte příjmení a jméno žáka!!

Po vyčerpání částky  si  žáci  kartu  zase  dobijí.  Cena oběda pro žáky  je 30,- Kč.   Denně  si mohou žáci  na terminále (nebo přes internet)   vybrat  a objednat ze 2 jídel podle vyvěšeného  jídelníčku. Stravu je možno  objednat  až na 2 týdny dopředu, libovolně  na vybraný  den (nebo u p. Bačové na celý měsíc). Rodiče se mohou kdykoli informovat  o odebraných obědech  svého dítěte v pokladně školy u p. Bačové, tel. 555 530 653. Zůstatky stravného na kartách se převádějí do dalšího školního roku, při ukončení studia se vracejí na účet nebo se vyplácejí v hotovosti podle způsobu platby.

Postup při objednávání obědů: (obědy je možno přihlásit a odhlásit na tentýž den vždy do 8,00 hodin)

 • Na terminále si zvolte tlačítkem „týden“ tento týden nebo příští týden.
 • Čipovou kartu přiložte k čidlu vedle terminálu.
 • Na terminále   si   zvolte  u   jednotlivých    dnů   v týdnu číslo zvoleného jídla (1 nebo 2, 3, 4, 5, 6) dle jídelníčku, např.  Po  stiskni 1  nebo  2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6. 
  • Volby obědů:

č. 1 nebo č. 2- odběr obědů jídelna  SOŠ, FM, ul. Lískovecká

č. 3 nebo č. 4- odběr obědů výdejna  dílny SOŠ, FM, ul. Křižíkova

č. 5 nebo č. 6- odběr dílny Frýdlant n. O. (od 1.10.2015, 1.9.-30.9.-prodej stravenek)

 • Po objednání obědů znovu přiložte čip k čidlu – objednávka se uloží.

Postup při rušení obědů:

 • Při rušení obědů  je postup stejný  jako u objednávání, jen ve zvoleném dni přepište 1 nebo 2, 3, 4, 5, 6  -  na  0.

Je možno objednávat a odhlašovat obědy i přes internet ( ZDEpo zadání uživatelského jména a hesla, které obdrží žák v pokladně školy. Žák je povinen odhlásit stravu v době  nemoci, nepřítomnosti ve škole.

Výdej obědů pro žáky  v jídelně  Lískovecká  je  12,15-13,45 hod. 

   

Stravování  na SOŠ, FM, ul. Křižíkova -  výdejna -  dílny  odborného výcviku fa AM FM

Žáci  odborného výcviku v dílnách fa Arcelor Mittal FM (dále AM FM) mají možnost odebírat stravu v dílnách praktického vyučování ve AM F-M. Výdej obědů probíhá v době 10,30 - 12,00 hod. Výběr je ze 2 jídel.

Zaměstnanci a žáci si mohou volit  a zrušit obědy přes internet  na základě hesla, které si vyžádají na pokladně školy u p. Bačové volbou č. 3 nebo č. 4. Nebo na terminále školy a v dílnách  na 14 dní dopředu. Na daný den vždy do 8,00 hod.

V případě, že si strávník omylem objedná oběd č.1 nebo č.2 a bude chtít odebrat v dílnách - toto nebude možné !!! Lze si pak oběd vyzvednout v jídelně školy na ul. Lískovecké do 14,00 hodin.

Pokud si strávník objedná oběd č. 3 nebo č.4, musí si jej vyzvednout pouze v dílnách SOŠ FM, ul. Křižíkova do 12,00 hodin !!!

 

Stravování  na SOŠ, FM - dílny  odborného výcviku  Frýdlant  n. O. 

Žáci  odborného  výcviku v dílnách ve Frýdlantě  n. Ostravicí  mají možnost  odebírat  stravu v dílnách praktického vyučování ve  F. n. O. Volba č. 5 nebo 6 na objednávkovém terminále školy nebo objednávkou přes internet. Výdej obědů probíhá v době 10,00 - 11,00 hod. Žák se u výdeje prokáže  průkazkou studenta  nebo OP.  Výběr je ze 2 jídel.  Cena obědu pro žáky je 30,- Kč.  Stravu dováží fa Baja. 

 

Stravování  na SOŠ, FM - jídelna Na Hrázi

Doba výdeje obědů:

 • Výdej obědů žákům se řídí přestávkami, a to v rozmezí od 12.15 do 14.00 hod.
 • Doba výdeje do nosičů je od 11.00–11.25 hod.

Ceny obědů k 1. 2. 2018:          žáci SOŠ  = 30,-kč

Odhlašování obědů:

 • Stravovací čip je aktivován na celý školní rok, mimo dny, kdy mají žáci prázdniny, nebo volno. Ostatní přihlášky a odhlášky obědů si musí každý strávník zajistit sám nejpozději do 7.00 hodin téhož dne prostřednictvím terminálu ve školní jídelně, nebo na webových stránkách školy ( ZDE) - nutno vyzvednout heslo u vedoucí jídelny, popř. u vedoucí školní jídelny, telefonicky na čísle 555 537 114, 730 551 489 , nebo prostřednictvím e-mailu ruckova@sosfm.cz
 • Strávníci mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Automaticky mají všichni nastaveno menu číslo 0. Změny lze provádět prostřednictvím terminálu v jídelně nebo na webových stránkách  www.sosfm.cz, použitím hesla které si strávník vyzvedne u vedoucí jídelny.
 • V případě nemoci je možno první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Další dny jsou povinni obědy odhlásit – případně mohou žáci tyto obědy odebírat, ale za nedotovanou cenu (tj. za cenu potravin a režie) 60,-Kč.

Platba obědů

 • Cena obědů je stanovena viz „Ceník obědů“, platba na účet 600 Kč měsíčně.
 • Obědy se platí převodem na bankovní účet jídelny 27-362 0430 267/0100 . Termín: 20. den v měsíci.
 • Je možno platit v hotovosti na sekretariátě u p. Smutkoé Romany a to denně v době k tomuto určené: 9.35 – 10.20 a 12.15 – 12.45 viz. pokladní hodiny
 • Stravovací čipy jsou k vyzvednutí v kanceláři vedoucí školní jídelny zdarma, po ukončení stravování nutno vrátit, v případě ztráty cena čipu 135,- Kč

Výdej obědů

 • Do jídelny vstupují pouze strávníci se svým platným čipem. Čip není přenosný a je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně. Pokud někdo čip zapomene, musí si předem (od 9.35 – 10.20 hodin) dojednat odebrání obědu s vedoucí ŠJ nebo účetní ŠJ. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen si zakoupit čip nový.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
 • Jídelní lístek je k dispozici v jídelně, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. a tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.
 • Připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických zásad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Stravování bude umožněno po vyplnění přihlášky ke stravování, vyzvednutí čipu a zaplacení částky. Po ukončení stravování je nutno čip vrátit!!!!
Odbornost je jistota uplatnění.