Adaptační kurz na Bílé

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Začátek nového školního roku opět patřil adaptačním kurzům, které každoročně probíhají v obci Bílá.

V prvním týdnu kurz absolvovaly 3 třídy žáků 1. ročníků pracoviště na Hrázi a poté v plné síle a očekávaní dorazilo 5 tříd z Lískovecké. Bohužel některým třídám počasí nepřálo, ale studenti si náladu nenechali pokazit a všechny „seznamovačky“ a aktivity hráli s maximálním nasazením a nadšením.

Smyslem kurzu nebylo pouze zjistit základní informace o spolužácích, ale poznání třídy jako celku v různých situacích a v jejich možnostech.

Díky pestrému namíchanému „koktejlu“ týmových i individuálních aktivit a her se žáci učili komunikovat a spolupracovat i přes odlišnosti v zájmech a názorech. Snahou bylo vést žáky k sebereflexi, schopnosti přemýšlet, co dělám a jakou mám ve třídě roli. Cílem bylo vést žáky k empatii, uvědomování si potřeb druhých, k vzájemné úctě a respektu.

Všechny třídy byly bezvadné. Prožili jsme situace plné smíchu, adrenalinu a odnášíme si příjemné zážitky, na které snad budeme všichni rádi vzpomínat.

Všem studentům přejeme mnoho studijních úspěchů, otevřený a pěkný vztah se svým třídním učitelem a pevná přátelství mezi spolužáky.

Mgr. Šárka Ferfecká