Exkurze v bazilice

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Druhý únorový den jsme společně se třídou 1. OZ navštívili největší kostel ve Frýdku. Prohlídku nám umožnil Václav Michalčák dlouholetý zástupce ředitele na naší škole a vrchní kostelník v Bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

Vydali jsme se ze školy pěšky a kolem „frýdeckého hradu“ došli do baziliky, zde nás čekala zajímavá prohlídka z výkladem o historii tohoto svatostánku. Prošli jsme hlavní lodí a zastavili jsme se u hlavního oltáře. Zajímavostí je možnost sloužit mše z obou stran. Následně jsme se vydali po schodišti k varhanám, kde jsme mohli vidět interiér v celé barokní kráse. Po dalším schodišti jsme se vydali ještě výše k hodinám. Otevřeným oknem jsme mohli vidět celé město i se zasněženými Beskydami. Ti nejodvážnější prošli i podkroví a vystoupali do věže baziliky.

Děkujeme panu Michalčákovi za prohlídku s výkladem a vedení školy, že nám exkurzi umožnila.

Mgr. David Hejneš a žáci 1.OZ