Exkurze v UNIMETRA, spol. s r.o.

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

V úterý 31. října 2023 se žáci třídy 4. MS spolu s Ing. Budinskou a Ing. Vlčkovou zúčastnili odborné exkurze ve firmě UNIMETRA, spol. s r.o. v Ostravě -Radvanicích. Náplni exkurze byla odborná přednáška a prohlídka měřidel, nové kalibrační laboratoře, seznámení se zaměřením firmy a druhem poskytovaných služeb nejen v oblasti metrologie, ale také prodeje, vzdělávání, oprav a dalších služeb.

V úvodní přednášce pana Kamila Rašky dostali žáci ucelenou informaci o zaměření firmy, přehledném rozdělení měřidel, nahlédli do nabídkových katalogů, udělených certifikátech a oceněních i systému managementu kvality. Nechyběly ani informace o historii firmy a její výhledy do budoucna. Poté následovaly videopříspěvky o výrobě měřidel – vodováhy a pásových metrů.

V další části exkurze žáci navštívili novou budovu kalibrační laboratoře UNIMETRA, spol. s r.o., kde měli možnost shlédnout přímé opravy a seřizování různých měřidel a měřicích přístrojů, technologii měření 3D a laboratoř pro kalibraci koncových měrek.

Exkurze byla přínosná pro žáky získáním praktických informací k přípravě na maturitní zkoušku.

Ing. Libuše Budinská
Ing. Irena Vlčková, Ph.D.