Exkurze v Krevním centru

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Minulý týden v úterý 28.2 se žáci třídy 2. AM zúčastnili exkurze v Krevním centru ve Frýdku-Místku. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých a nových věcí o lidské krvi, o formách dárcovství krve a plazmy. Prošli si hlavní pracoviště centra, viděli příjem, odběrovou místnost i laboratoře (kde nemají přístup běžní klienti nebo pacienti).

Žáky exkurze zaujala natolik, že někteří vážně uvažují o možnosti darovat krev nebo plazmu. Žáky doprovázeli vyučující Ing. Suchomelová a Mgr. Kosík. Stejnou exkurzi poté v pátek 1.3 absolvovala třída 2.OZ v doprovodu pana učitele Mgr. Kosíka a Mgr. Filipa.
Odkaz pro zájemce o dárcovství: https://www.krevnicentrum.cz/

Ing. Suchomelová N.