Kontakty


Kontakty na vedení školy

Jméno e-mail Telefon Mobil Funkce
Ing. Řezníček Pavel reznicek@sosfm.cz 558 621 792 734 780 349 Ředitel školy
RNDr. Filipcová Jitka filipcova@sosfm.cz 555 530 650 603 562 707 Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (zástupce statut. orgánu)
Mgr. Havlíčková Jana havlickova@sosfm.cz 555 530 640 733 610 281 Zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Mgr. Hovjacký David hovjacky@sosfm.cz 555 537 109 733 617 283 Zástupce ředitele pro praktickou výuku (Na Hrázi)
Mgr. Boščík Eduard boscik@sosfm.cz 558 482 720 733 610 282 Zástupce ředitele pro praktickou výuku (Lískovecká)
Mgr. Tuma Martin tuma@sosfm.cz 555 537 116 733 617 279 Vedoucí učitel odloučeného pracoviště (Na Hrázi)
Zámečník Martin zamecnik@sosfm.cz 558 675 466 733 610 283 Vedoucí učitel odborného výcviku (Lískovecká)
Jakubowski Pavel jakubowski@sosfm.cz 555 537 117 734 186 291 Vedoucí učitel odborného výcviku (Na Hrázi)
Magdoň Václav magdon@sosfm.cz 555 537 105 734 797 252 Vedoucí učitel odborného výcviku (Na Hrázi)

Další důležité kontakty

Jméno e-mail Telefon Mobil Funkce
Ing. Čtvrtníčková Eva ctvrtnickova@sosfm.cz 555 530 628 731 594 130 Vedoucí provozně ekonomického úseku – rozpočtář
Mgr. Bc. Kateřiňáková Martina specialnipedagog@sosfm.cz 555 530 654 731 633 204 Speciální pedagog
Mgr. Adamcová Iveta adamcova@sosfm.cz 555 530 645 734 797 518 Výchovný poradce (Lískovecká)
Mgr. Ferfecká Šárka ferfecka@sosfm.cz 555 530 645 607 651 797 Školní metodik prevence  (Lískovecká)
Mgr. Charvátová Andrea charvatova@sosfm.cz 555 537 119 734 418 486 Výchovný poradce (Na Hrázi)
Mgr. Hovjacký David hovjacky@sosfm.cz 555 537 116 733 617 283 Školní metodik prevence
Valyiová Marcela valyiova@sosfm.cz 558 621 803 Sekretariát
Smutková Romana smutkova@sosfm.cz 558 432 525 Sekretariát
Ing. Novobilská Yvona novobilska@sosfm.cz 555 530 631 733 618 152
Pajovičová Zdeňka pajovicova@sosfm.cz 555 530 624
Ručková Renáta ruckova@sosfm.cz 555 537 114 730 551 489

Kontakty na učitele

 

Jméno e-mail Telefon Pracoviště
Mgr. Adamcová Iveta adamcova@sosfm.cz 555 530 645 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Balcaříková Gabriela balcarikova@sosfm.cz 555 530 648

555 375 104

pracoviště Lískovecká 2089

pracoviště Na Hrázi 1449

Mgr. Boščík Eduard boscik@sosfm.cz 555 530 646 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Budinská Libuše budinska@sosfm.cz 555 530 643 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Bužková Zuzana buzkova@sosfm.cz 555 530 630 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Dziadková Kateřina dziadkova@sosfm.cz 555 537 113 pracoviště Na Hrázi 1449
Mgr. Ferfecká Šárka ferfecka@sosfm.cz 555 530 645 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Filip Richard filip@sosfm.cz 555 530 641 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Hradilová Jana hradilova@sosfm.cz 555 530 656 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Charvátová Andrea charvatova@sosfm.cz 555 537 119 pracoviště Na Hrázi 1449
Bc. Charvátová Kristýna, DiS. charvatova.k@sosfm.cz 555 537 111 pracoviště Na Hrázi 1449
PhDr. Chovancová Božena chovancova@sosfm.cz 555 530 618 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Chromiáková Martina chromiakova@sosfm.cz 555 530 633 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Kalendová Michaela kalendova@sosfm.cz 555 530 636 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Konštacká Kateřina konstacka@sosfm.cz 555 530 630 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Kotásková Olga kotaskova@sosfm.cz 555 530 623 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Krkošková Václava krkoskova@sosfm.cz 555 530 649 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Kubišová Šárka kubisova@sosfm.cz 555 537 106 pracoviště Na Hrázi 1449
Mgr. Kulhánek Radomír kulhanek@sosfm.cz 555 537 107

555 530 639

pracoviště Na Hrázi 1449

pracoviště Lískovecká 2089

Mgr. Lehnert Václav lehnert@sosfm.cz 555 530 651 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Luska Vladimír luska@sosfm.cz 555 530 632 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Míčková Ivana mickova@sosfm.cz 555 537 113

555 530 641

pracoviště Na Hrázi 1449

pracoviště Lískovecká 2089

Ing. Olková Hana olkova@sosfm.cz 555 530 629 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Palarczyková Pavlína palarczykova@sosfm.cz 555 537 104

555 530 633

pracoviště Na Hrázi 1449

pracoviště Lískovecká 2089

Ing. Pěchuvka Radim pechuvka@sosfm.cz 555 537 106 pracoviště Na Hrázi 1449
Ing. Rechtenbergová Kamila rechtenbergova@sosfm.cz 555 530 648 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Romanenko Irina romanenko@sosfm.cz 555 530 633 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Řeháková Eva rehakova@sosfm.cz 555 537 104 pracoviště Na Hrázi 1449
Mgr. Skácelová Jana skacelova@sosfm.cz 555 530 618 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Sováková Magda sovakova@sosfm.cz 555 537 107 pracoviště Na Hrázi 1449
Ing. Suchomelová Naďa suchomelova@sosfm.cz 555 530 647 pracoviště Lískovecká 2089
RNDr. Škrábalová Libuše skrabalova@sosfm.cz 555 530 636 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Šrajer Jan srajer@sosfm.cz 555 537 106 pracoviště Na Hrázi 1449
Ing. Štaffa Jindřich staffa@sosfm.cz 555 537 111 pracoviště Na Hrázi 1449
Mgr. Štěrbová Kamila sterbova@sosfm.cz 555 530 637 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Tuma Martin tuma@sosfm.cz pracoviště Na Hrázi 1449
Ing. Vlčková Irena vlckova@sosfm.cz 555 530 647 pracoviště Lískovecká 2089
Ing. Wojnarová Věra wojnarova@sosfm.cz 555 537 113 pracoviště Na Hrázi 1449
Ing. Zálešáková Marta zalesakova@sosfm.cz 555 530 648 pracoviště Lískovecká 2089
Mgr. Závodná Jana zavodna@sosfm.cz 555 537 112 pracoviště Na Hrázi 1449

Kontakty na učitele odborného výcviku

Jméno e-mail Telefon Pracoviště
Bílek Pavel bilek@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště Frýdlant n. O.
Bojko Petr bojko@sosfm.cz 555 537 122 pracoviště Na Hrázi 1449
Bojková Lenka bojkova@sosfm.cz 555 537 118 pracoviště Na Hrázi 1449
Mgr.Bc. Brumovský Jiří brumovsky@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště Frýdlant n. O.
Červenka Stanislav cervenka@sosfm.cz 607 750 040 pracoviště ul. Míru 3777
Drabina Jiří drabina@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště Frýdlant n. O.
Hruška Jan hruska@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště Frýdlant n. O.
Hruška Jiří hruskaj@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště Frýdlant n. O.
Kaňok Miroslav kanok@sosfm.cz 555 537 122 pracoviště Na Hrázi 1449
Mgr. Klíma Zdeněk klima@sosfm.cz 734 862 707 pracoviště ul. Míru 3777
Bc. Kolčárek Václav kolcarek@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště Frýdlant n. O.
Konečný David, DiS konecny@sosfm.cz 555 537 115 pracoviště Na Hrázi 1449
Krchňák Pavel krchnak@sosfm.cz 734 797 250 pracoviště ul. Míru 3777
Krnáčová Monika krnacova@sosfm.cz 555 537 118 pracoviště Na Hrázi 1449
Krňa Ladislav krna@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště Frýdlant n. O.
Paško Libor pasko@sosfm.cz 734 862 707

555 537 122

pracoviště ul. Míru 3777

pracoviště Na Hrázi 1449

Mgr. Sedlák Jaromír sedlak@sosfm.cz 734 862 707 pracoviště ul. Míru 3777
Mgr. Slivka Jan slivka@sosfm.cz 734 862 707 pracoviště ul. Míru 3777
Stalmach Stanislav stalmach@sosfm.cz 734 862 707

555 537 115

pracoviště ul. Míru 3777

pracoviště Na Hrázi 1449

Szkowron Libor szkowron@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště ul. Míru 3777

pracoviště Frýdlant n. O.

Mgr. Šmoldas Dušan smoldas@sosfm.cz 558 675 466 pracoviště Frýdlant n. O.
Tomis Pavel tomis@sosfm.cz 734 862 707 pracoviště ul. Míru 3777
Wlosok Martin wlosok@sosfm.cz 555 537 103 pracoviště Na Hrázi 1449
Zámečník Martin zamecnik@sosfm.cz 733 610 283 pracoviště Frýdlant n. O.
Zimmermannová Renáta zimmermannova@sosfm.cz 555 537 122 pracoviště Na Hrázi 1449
Žižka Petr zizka@sosfm.cz 555 537 115 pracoviště Na Hrázi 1449

Kontakty na učitele autoškoly

Jméno e-mail Telefon Pracoviště
Mgr. Lehnert Václav lehnert@sosfm.cz 555 530 651 pracoviště Lískovecká 2089
Mičulka Ivo mičulka@sosfm.cz 555 537 103 pracoviště Na Hrázi 1449
Najdková Sylva najdkova@sosfm.cz 555 537 103 pracoviště Na Hrázi 1449
Polochová Eva polochova@sosfm.cz 555 530 651 pracoviště Lískovecká 2089
Vašíček Luděk vasicek@sosfm.cz 555 530 651 pracoviště Lískovecká 2089

pracoviště Na Hrázi 1449


Zpět na kontakty