Krizové linky


Linka bezpečí

Popis: celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích.
Provoz: nonstop, zdarma
Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na: chat.linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

Linka důvěry Karviná - Centrum psychologické pomoci

Popis: telefonická krizová pomoc pro celou populaci
Telefon: 596 318 080, 777 499 650
Provoz: nonstop
Skype: linka.duvery.karvina
Provozní doba skype: nonstop
E-mail: ld@cepp.cz
Web: www.cepp.cz/kdy-pomahame/linka-duvery/

Bílý kruh bezpečí - Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Popis: bezplatná a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů
Provoz: nonstop linka
Telefon: 116 006
Web: www.bkb.cz/
Web: www.116006.cz/

Linka důvěry - Dětské krizové centrum

Popis: pomoc ohroženým dětem, dospívajícím a jejich rodinám
Provoz: zdarma, nonstop
Telefon: 241 484 149, 777 715 215
Telefon: pro problematiku rizik kyberprostoru: +420 778 510 510
rizika kyberprostoru: 778 510 510
E-mail: problem@ditekrize.cz
skype Linka důvěry: ld_dkc
Web: www.ditekrize.cz/kontakt/


LINKA PRO RODIČE A VŠECHNY DOSPĚLÉ, KTEŘÍ MAJÍ STAROST O DĚTI


Linka bezpečí – rodičovská linka

Popis: lze se obrátit s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.
Provoz: zdarma
Telefon: 606 021 021
E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz
Chat: chat.rodicovskalinka.cz/
Web: www.rodicovskalinka.cz/

Krizové centrum pro děti a rodinu

Popis: podporují a pomáhají lidem při zvládání obtížných životních situací souvisejících s osobními, rodinnými, vztahovými, sociálními či školními problémy.
Telefon: 595 054 019, 778 111 281
E-mail: kcd@css-ostrava.cz
Web: www.css-ostrava.cz/

Linka pro rodinu a školu

Popis: pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)
Provoz: zdarma, nonstop
Telefon: 116 000
E-mail: 116000@cestazkrize.net
Chat: každý den 15:00 – 18:00
Web: linkaztracenedite.cz/


PSYCHOLOGICKÁ POMOC A PODPORA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ


Linka první psychické pomoci

Popis: krizová pomoc pro dospělé
Provoz: zdarma, nonstop
Telefon: 116 123
Chat: každý den 12 - 17:00
Web: linkapsychickepomoci.cz/

Krizové centrum Ostrava

Popis: pomoc pro ty, kteří se ocitli v krizové situaci a psychické tísni
Provoz: zdarma, nonstop
Telefon: 596 110 882-3, 732 957 193
E-mail: krizovecentrum@kriceos.cz
Web: www.kriceos.cz

Centrum psychologické pomoci - rodinná a manželská poradna F-M

Telefon: 558 438 600, 777 499 635
E-mail: fm@cepp.cz

Krizová linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče

Popis: krizová telefonní linka k otázkám spojeným s šikanou pro učitele, žáky a jejich rodiče
Provoz: 8:00 - 18:00 h
Telefon: 286 881 059, 774 089 181
Web: www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/sikana-na-skolach---krizova-telefonni-linka-52186/


MAPA POMOCI – PSYCHOLOGOVÉ, PSYCHIATŘI, DALŠÍ SLUŽBY


Web: nepanikar.eu/mapa-pomoci/
Duševní zdraví nejen v době pandemie:
Web: www.opatruj.se
Web: terap.io/how-it-works


Nevíš si rady?

Chceš se obrátit na někoho ze Školního poradenského pracoviště?

Podívej se na všechny kontakty