Zvyšování kvality vzdělávání

In Aktuálně, Aktuální projekty, Novinky by Radomír Kulhánek

Názvem projektu:                            Zvyšování kvality vzdělávání

Registrační číslo projektu:              CZ.02.02.XX/00/22_003/0003509

Název operačního programu:         Operační program Jan Amos Komenský

Délka trvání projektu:                    01. 09. 2023 – 31. 08. 2025

Celkové způsobilé náklady projektu:        3 274 570 Kč

Cíl projektu

Cílová skupina

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Žáci středních škol.

Aktivity projektu

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Školní kariérový poradce
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
  • Inovativní vzdělávání žáků
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání