Adaptační kurzy pro první ročníky

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Začátek nového školního roku opět patřil adaptačním kurzům, které letos proběhly ve dvou variantách.        

Některé třídy se zúčastnily adaptačních programů na Myslivecké chatě v Palkovicích, kde jsme nově našli prostory vhodné k jejich uskutečnění. Díky krásnému počasí jsme všechny „seznamovačky“, aktivity hráli venku a program zakončili opékáním párků. 

Adaptační kurzy absolvovaly další třídy pro nás ve známém prostředí obce Bílá, kde se navíc i spalo nebo spíše nespalo, protože sdílení informací je přeci jen nejlepší právě v noci😊.  

Smyslem kurzu nebylo pouze zjistit základní informace o spolužácích, ale poznání třídy jako celku v různých situacích.       

Díky pestrému namíchanému „koktejlu“ týmových i individuálních aktivit a her se žáci učili komunikovat a spolupracovat i přes odlišnosti v zájmech a názorech. Snahou bylo vést žáky k sebereflexi, schopnosti přemýšlet, co dělám a jakou mám ve třídě roli. Cílem bylo vést žáky k empatii, uvědomování si potřeb druhých, k vzájemné úctě a respektu.     

Všechny třídy byly bezvadné a lepší počasí jsme si nemohli přát.   Prožili jsme situace plné smíchu, adrenalinu a odnášíme si příjemné zážitky, na které snad budeme všichni rádi vzpomínat.         

Všem studentům přejeme mnoho studijních úspěchů, otevřený a pěkný vztah se svým třídním učitelem a pevná přátelství mezi spolužáky.   

                                               Mgr. Šárka Ferfecká