Den matematiky

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Naše škola poprvé oslavila Mezinárodní den matematiky, který se koná každoročně 14.3. A proč zrovna tento den?

Protože březen čtrnáctého tedy 3.14 je hodnota Ludolfova čísla π a navíc se tento den narodil matematik a fyzik Albert Einstein. Celý den se proto nesl v duchu matematiky.

Ráno se hodnotilo, která třída má nejvíce žáků s oblečením, na němž je nějaké číslo, obrazec či vzorec. Učitelé samozřejmě netrhali partu a daný dresscode splnili taky. Pak už se žáci rozdělili do týmů a měli za úkol získat co nejvíce bodů na jednotlivých stanovištích. Ta byla stanovena podle školních předmětů, ale i tak hlavní roli hrála matematika.

V českém jazyce bylo nutné napsat, co nejvíce slov začínající na PÍ a z těchto slov pak sestavit smysluplné věty. V angličtině si zahráli hru Bingo či pojmenovávali matematické útvary a výpočty in English prostřednictvím Kahootu na tabletech. V matematice žáky čekaly různé logické úlohy, hry a hlavolamy. Nechyběly ani odborné předměty dopravní a technické, v nichž si zábavnou formou potvrdili, že i zde má matematika své důležité zastoupení.

Některé třídy měly také možnost účastnit se přednášek např. na téma statistika. Poslední hodinu si každý třídní vyhodnotil svůj vítězný tým a všichni účastníci dostali i sladkou odměnu. A pak už nás čekal oběd v jídelně, kde si pro nás paní kuchařky připravily πsmenkovou polévku, πzzu nebo πlav. Tento projektový den se opravdu povedl. Z reakcí žáků i učitelů sálalo nadšení a věřím, že letošní první ročník nebyl rozhodně posledním a příští rok oslavíme den matematiky znovu.

Mgr. Veronika Ručková