Dny duševního zdraví

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Cílíme na lidský přístup „člověk není diagnóza, každý má svůj životní příběh.“

Duševní zdraví si v dnešní době zaslouží velkou pozornost. Uvědomujeme si, že péče o duši je minimálně stejně tak důležitá, jako péče o tělo, a proto ŠPP na naší škole uspořádalo dny zaměřené na duševní zdraví žáků.

Ve dnech 25.3. – 27. 3 nás navštívilo několik organizací a lektorů, s cílem destigmatizovat duševní nemoci, edukovat žáky v oblasti duševního zdraví a prevence.

Školu navštívila okresní metodička prevence PPP z FM, studenti Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a jejich skupina „NARATIV FF OU“. Pozvání přijal Zdravotní ústav z Ostravy, který se zaměřil na zvýšení odolnosti žáků vůči stresu a včasné vyhledání odborné pomoci. Velmi cennou besedu nabídlo Centrum Anabell, které pomáhá a podporuje osoby s poruchami příjmu potravy.

Ve spolupráci skupiny „Narativ FF OU“ si žáci mohli vybrat besedu, jejíž program se skládal z rozhovorů a otevřených diskuzí s lidmi se zkušenostmi s duševním onemocněním a přednášek odborníků. Sdílením svých životních příběhů mohou pomoci destigmatizovat psychické nemoci, a zároveň tak vést žáky k toleranci, empatii a porozumění. Přáním organizátorů, tak i školy bylo motivovat žáky k tomu, aby si šli za svými cíli a sny, a vlivem sdílených příběhů peer konzultantů jim ukázat, že to není nemožné. I těmto lidem se podařilo dosáhnout vysokoškolské vzdělání, což jen dokládá, že bojovat a budovat vlastní příběh i přes nepřízeň života má smysl.

Přejeme všem studentům, aby se cítili psychicky v pohodě a životní překážky dokázali „zdravě“ zdolávat a řešit. Pamatujte na svou pohodu, dostatečný spánek, pohyb a vyváženou stravu. Udělejte si čas na své přátelé, své myšlenky, mějte realistická očekávání a nastavte si dosažitelné cíle. BUĎTĚ NA SEBE HODNÍ 😊

https://nevypustdusi.cz/

http://www.anabell.cz/

                                                             Šárka Ferfecká, metodik prevence