Přednáška

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Přednáška odborníka z praxe

Ve středu 26. května přišel v rámci projektu KOMPETENCE 4.0 do dílen odborného výcviku pan Jozef Zajac z firmy Ferrit s.r.o. ve Starém Městě. Přednáška se týkala CNC obrábění u žáků 3. ročníku oboru mechanik seřizovač. Konkrétně se jednalo o nástroje pro soustružení a frézování, řezných podmínek pro tyto nástroje a jejich upínání do CNC stroje. Komunikace proběhla v duchu týmové spolupráce, žáci se ptali na konkrétní problematiku a přednášející všechny dotazy podrobně rozklíčoval.

Chci panu Zajacovi poděkovat za profesionální přístup a odborné vedení přednášky. Žáci i učitelé OV se dozvěděli přínosné informace o problematice CNC obrábění.

  Zdeněk Klíma, UOV
Komise strojírenských oborů