Školní kolo konverzační soutěže v AJ

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Kdy: 15. 1. 2024, od 8:00 do cca 12:30

Kde: SOŠ FM, budova na ul. Lískovecká 2083 (učebna 304)
Přihlásit se může každý* do 8. 1. 2024 u Mgr. Palarczykové (Lískovecká) a Mgr. Šotkové (Na Hrázi).

Žák, který se umístí na 1. místě, postupuje do krajského kola (27. 2. 2024 v SVČ Klíč ve Frýdku-Místku)
Ceny: diplom a věcná odměna pro 1. – 3. místo, pro ostatní účastnický list

Soutěž v anglickém jazyce obsahuje:

 • Písemnou část:
  • poslech s porozuměním (soutěžící slyší text vždy dvakrát)
  • lexikální test
  • čtení s porozuměním
 • Ústní část:
  • krátký úvod (představení)
  • krátký rozhovor na témata z každodenního života (bez přípravy) Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

*Každý, komu není víc než 20 let.

Mgr. Palarczyková P.