Slavnostní vyřazení maturantů 2023

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Ve středu 7. 6. 2023 proběhlo vyřazení úspěšných absolventů třídy 4. AG. oboru Agropodnikání a třídy 2. PO oboru Podnikání. Tato slavnostní akce se tradičně konala v prostorách budovy školy Na Hrázi.

Program byl zahájen státní hymnou a poté všechny přítomné přivítal a pozdravil ředitel školy Ing. Jan Durčák a letošním maturantům popřál mnoho úspěchů v dalším životě. Všechny přítomné rovněž pozdravila předsedkyně zkušební maturitní komise Ing. Radka Mižďochová.

Vyřazení maturantů se zúčastnili rodiče, příbuzní, kamarádi i pedagogický sbor školy. Slavnostní atmosféru umocnilo houslové vystoupení absolventa Petra Vaňka. Z rukou pana ředitele a třídních učitelů pak žáci převzali desky s maturitním vysvědčením. Studenti, kteří prospěli s vyznamenáním obdrželi věcný dar. Studentská hymna Gaudeamus pak celou akci ukončila.

Všem našim letošním absolventům přejeme do dalšího studia, pracovního i osobního života mnoho úspěchů, štěstí i odvahy.

Mgr. Jana Závodná