Dřevěná akademie VI.

In Aktuálně, Aktuální projekty, Novinky by Radomír Kulhánek

DŘEVĚNÁ AKADEMIE VI.

Moravský lesnický klastr, z.s.
IČ: 22858351, DIČ: CZ 22858351
Antonína Brože 3124/2
700 30 Ostrava-Zábřeh

MZe č. 63/2023
Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu, je zvýšení využívání dřeva, jako trvale udržitelného zdroje a s tím související předávání zkušeností ve využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Toho chceme dosáhnout realizací aktivit environmentálního vzdělávání široké veřejnosti, prostřednictvím zážitkově-vzdělávacích soutěží v oblasti ekologie a lesnicko-dřevařského sektoru. Aktivity projektu budeme realizovat díky zapojení vzdělávacích institucí, které působí v lesnických a dřevozpracujících oborech. Projektem chceme odbourat mnohé mýty, které ve využívání dřeva, zejména ve stavebnictví, přetrvávají a motivovat cílovou skupinu (2 až 99 let) k rozvoji ekologického myšlení a chování. Chceme, aby si díky získaným informacím dokázali členové cílové skupiny dát věci a procesy, které jsou s využitím dřeva spjaty do souvislostí a podle toho také upravili své chování vůči životnímu prostředí. Cílem je také široké veřejnosti ukázat, že využívání dřeva v běžném životě je součástí zdravého životního stylu, který pozitivně ovlivňuje jejich okolí.

Prostřednictvím vzdělávací aktivity v podobě workshopů s názvem DŘEVĚNÁ AKADEMIE VI, jejíž součástí budou např. soutěže a propagační aktivity, chceme podpořit informovanost a odborné vzdělávání v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru a zvýšit tak erudovanost široké veřejnosti a zájem o vzdělání v těchto oborech. Nechceme zapomenout ani na nejmladší návštěvníky akce. Uvědomujeme si, že vzdělávání v těchto oborech přinese vyšší využívání trvale obnovitelných zdrojů – dřeva, zdravější životní prostředí a kvalitnější a odpovědnější životní styl. S vyšší informovaností a vzdělaností přímo souvisí i rozvoj studijních oborů, které se zabývají zpracováním dřeva, lesnictvím a myslivostí. Zapojením specializovaných vzdělávacích institucí do DŘEVĚNÉ AKADEMIE VI umožníme těmto školám propagaci své činnosti či výsledků práce, přičemž budou poskytovat informace z lesnicko-dřevařského sektoru cílové skupině. ¨

Cílové skupiny:

V projektu podpoříme tyto cílové skupiny: Děti a mládež, kterou budeme motivovat ke studiu odborných předmětů a širokou veřejnost včetně těch nejmenších, u které zvýšíme povědomí a znalosti o dřevu jako obnovitelném zdroji a možnostech zpracování dřeva včetně ochrany přírodního prostředí. Abychom postihli co nejširší masu lidí, budeme hlavní aktivitu projektu realizovat u příležitosti konání populárního Festivalu dřeva. Tento festival navštěvují každým rokem tisíce lidí a dopad projektu tak bude co nejširší a nejefektivnější.

Aktivita 1: Sestavení týmu, 01.03.- 01.06.2023

Projektový tým:
– věcný manažer
– odborní pracovníci

Aktivita 2: Příprava a realizace aktivit pro DŘEVĚNOU AKADEMII VI., 01.03.- 30.09.2023

– výchovné a propagační aktivity
– zážitkové a vzdělávací soutěže
– informační aktivity za účelem podpory využívání dřeva

Výše uvedené aktivity a jejich náplň bude koncipována tak, aby prostřednictvím prezentací jednotlivých škol a jejich oborů byly zároveň prezentovány obory a úrovně, které zahrnuje lesnicko-dřevařský sektor.
Cílová skupina si bude moci na jednotlivých stanovištích škol vyzkoušet práci se dřevem. Aktivity a informace budou zpracovány tak, aby byly využitelné především pro nejmenší, ale i pro dospělé, aby se DŘEVĚNÉ AKADEMIE mohly zúčastnit celé rodiny.
Cílem je vtáhnout cílovou skupinu do problematiky a probudit v ní zájem a zvědavost.

Aktivita 3: Vyhodnocení výstupů z DŘEVĚNÉ AKADEMIE VI., 01.10.- 31.12.2023

V rámci této aktivity budou vyhodnoceny výstupy z DŘEVĚNÉ AKADEMIE prostřednictvím společných setkání celého realizačního týmu. V rámci tohoto setkání budou navrženy řešení pro realizaci příští akademie. Součástí této aktivity bude také zajištění informační podpory cílové skupiny o samotné akademii a jednotlivých oblastech.

Výstupy z projektu, indikátory

– Počet realizovaných vzdělávacích workshopů: 6 workshopů
– Počet společných setkání pro vyhodnocení akademie: 2 setkání