Exkurze – Technomont Frýdek-Místek s.r.o.

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Dne 13. září 2022 navštívila třída 2.MS a 2.OZ firmu Technomont Frýdek-Místek s.r.o., která má svou výrobní část v areálu firmy Lenzing Biocel Paskov a.s.

Průvodcem v areálu by pan Ing. Aleš Vaclík, který žáky nejdříve seznámil s provozem v Biocelu a stručně popsal 30ti letou historií firmy Technomont, která má v areálu dlouhodobě pronájem pěti velkých výrobních hal. Žáci si mohli prohlédnout výrobní haly a stroje, které se k výrobě používají. Firma Technomont používá konvenční i CNC obráběcí i svařovací stroje, věnuje se montáži i svařování velkých ocelových konstrukcí (např. pro ropné plošiny), výrobou tlakových nádob (např. výměníků), výrobou filtračních zařízení atd.

Žáky doprovázely Ing. Zuzana Bužková a Ing. Naďa Suchomelová.

Žáci si odnesli z exkurze nové poznatky a udělali si představu o způsobu práce v podobných firmách i o možnostech svého budoucího uplatnění.

 Ing. Naďa Suchomelová