Výměnný pobyt žáků SOŠ z Považské Bystrice na naší škole

In Aktuálně, Aktuální projekty, Novinky by Radomír Kulhánek

Ve dnech 06. – 10. 09. 2021 se sedm žáků z učebního oboru Mechanik strojů a zařízení zúčastnilo výměnného pobytu na naší škole. V rámci výměnného pobytu byli žáci denně vyučování ve svařování kovů metodou TIG a MAG na nových svařovacích zařízeních pořízených z projektu. Odpolední čas byl zaměřen na poznávání místní kultury a firem s možnosti pracovního uplatnění. Konkrétně se jednalo o tyto firmy: Blanco Professional CZ spol. s r.o., Vyncke s.r.o. a Ferrit s.r.o.
Vyvrcholením tohoto pobytu byla soutěž žáků ve svařování metodou TIG. Nejlépe se umístil žák Ján Donát, který získal 198 bodů z 200 bodů.
V závěru jsme se na obou stranách shodli, že i přes pandemickou situaci se výměnný pobyt vydařil a žáci odjížděli obohaceni o nové praktické zkušenosti a zážitky.

Výměnný pobyt proběhl za podpory evropského projektu  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

Mgr. Eduard Boščík